اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی استفاده از نانو ذره طلا در افزایش دز وارد بر تومور و کاهش دز بافت سالم در براکی تراپی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بررسی استفاده از نانو ذره طلا در افزایش دز وارد بر تومور و کاهش دز بافت…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :مدل‌سازی اندرکنش متقابل بین سیستم عرضه‌ی برق و تغییرات اقلیم: سیستم عرضه‌ی برق ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: مدل‌سازی اندرکنش متقابل بین سیستم عرضه‌ی برق و تغییرات اقلیم: سیستم عرضه‌ی برق ایرانارائه دهنده: …

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تعیین جنس و ضخامت بهینه فیلتر بر‌مبنای انرژی پرتو در رادیوگرافی صنعتی دیجیتال (CR ) با استفاده از شبیه‌سازی توسط کد MCNP

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: تعیین جنس و ضخامت بهینه فیلتر بر‌مبنای انرژی پرتو در رادیوگرافی صنعتی دیجیتال (CR )…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی بهینه هندسی-ساختاری گیرنده در نیروگاه های هلیوستات خورشیدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژیعنوان پايان نامه: طراحي بهينه هندسي-ساختاري گيرنده در نيروگاه هاي هليوستات خورشيديارائه دهنده:  سید طلیعه شهرستانیاستاد راهنما :…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک مدل جدید برای مطالعات برنامه ریزی ریزشبکه چندحاملی انرژی با هدف دستیابی به جامعه کم کربن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: ارائه یک مدل جدید برای مطالعات برنامه ریزی ریزشبکه چندحاملی انرژی با هدف دستیابی…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی کفایت سیستم افشانه (TJ) در فرونشانی مواد رادیواکتیو و کاهش فشار محفظه‌ی ایمنی حین حادثه شکستگی بزرگ (LB-LOCA) بدون دسترسی به بخش فعال سیستم ECCS در نیروگاه اتمی بوشهر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بررسی کفایت سیستم افشانه (TJ) در فرونشانی مواد رادیواکتیو و کاهش فشار محفظه‌ی ایمنی حین…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تعیین پارامتر های دینامیک راکتور با استفاده از معادله ی همبستگی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: تعیین پارامتر های دینامیک راکتور با استفاده از معادله ی همبستگیارائه دهنده:  فرزاد بهرامی باباحیدریاستاد…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک روش برای تخمین انعطاف‌پذیری منابع ذخیره‌ی حرارتی و الکتریکی در سیستم‌های توزیع انرژی فعال

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: ارائه یک روش برای تخمین انعطاف‌پذیری منابع ذخیره‌ی حرارتی و الکتریکی در سیستم‌های توزیع…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی بهینه ژنراتور آهنربای مغناطیس دائم ورنیر برای کاربرد در نیروگاه باد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: طراحی بهینه ژنراتور آهنربای مغناطیس دائم ورنیر برای کاربرد در نیروگاه بادارائه دهنده:  حبیب…

Continue Reading
Close Menu