اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بهینه سازی توزیع دز در براکی تراپی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش دز جذبی در تومور سرطانی و کاهش آن در بافت های سالم

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بهینه سازی توزیع دز در براکی تراپی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی تاثیر پارامتر های آزمایشگاهی بر روی انتقال هسته های پرتوزا در خاک پسمانگاه نایین

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: بررسی تاثیر پارامتر های آزمایشگاهی بر روی انتقال هسته های پرتوزا در خاک پسمانگاه نایینارائه دهنده:  ملیحه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی تاثیر لیگاند های طبیعی بر روی انتقال هسته های پرتوزا در خاک پسمانگور نایین

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: بررسی تاثیر لیگاند های طبیعی بر روی انتقال هسته های پرتوزا در خاک پسمانگور نایینارائه دهنده:  محمد…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : شبیه سازی سیستم اسکن فعال پروتون درمانی با شبیه سازGATE به منظور کاهش دوز رسیده به بیمار

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: شبیه سازی سیستم اسکن فعال پروتون درمانی با شبیه سازGATE به منظور کاهش دوز رسیده به بیمارارائه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مطالعه بر روی کاربرد نانوذرات مغناطیسی در درمان تومورهای سرطانی به روش حرارت درمانی با سیستم گرمایش MRI

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: مطالعه بر روی کاربرد نانوذرات مغناطیسی در درمان تومورهای سرطانی به روش حرارت درمانی با سیستم گرمایش…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی پارامترهای موثر در ضخامت سنجی با پرتو بتا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: بررسی پارامترهای موثر در ضخامت سنجی با پرتو بتاارائه دهنده:  سپیده آهنگریاستاد راهنما : دکتر ناصر وثوقیزمان: شنبه،…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان:جایگاه حامل های انرژی تجدیدپذیر به فرم شیمیایی در دوره گذار انرژی هیدروژن یا حامل هیدروژن؟

برنامه زنگ انرژی با عنوان "جایگاه حامل های انرژی تجدیدپذیر به فرم شیمیایی در دوره گذار انرژی هیدروژن یا حامل هیدروژن؟ "  و با حضور آقای : دکتر مرتضی حسین…

Continue Reading

اطلاعیه قطعی شبکه دانشکده

قابل توجه کاربران محترم دانشکده مهندسی انرژیبه اطلاع می رساند با توجه به مشکلی که از سمت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوجود آمده است تا اطلاع ثانوی، شبکه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :بررسی امکان سنجی سیستم تولید چندگانه مواد و انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب برای افزایش پایداری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: بررسی امکان سنجی سیستم تولید چندگانه مواد و انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب برای…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :مدلسازی و شبیه سازی عددی فرایندهای الکتروشیمیایی در باتری های لیتیوم تیتانات اکساید

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: مدلسازی و شبیه سازی عددی فرایندهای الکتروشیمیایی در باتری های لیتیوم تیتانات اکسایدارائه دهنده:  الهام…

Continue Reading
Close Menu