اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : بهینه سازی فرایندهای تبادل یونی و استخراج حلالی در استحصال اورانیوم از محلول کم عیار PLS( کارخانه مس)

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ایموضوع: بهینه سازی فرایندهای تبادل یونی و استخراج حلالی در استحصال اورانیوم از محلول کم عیار PLS( کارخانه مس)ارائه دهنده:…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : مدیریت هوشمند و بهینه انرژی در سیستم های باتری

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیموضوع:مدیریت هوشمند و بهینه انرژی در سیستم های باتریارائه دهنده: یاسمن توکل مقدماستاد راهنما: دکتر مهرداد بروشکیزمان:  سه شنبه،…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع :مدل طراحی بهینه سیستم‌های دینامیک : طراحی و ارزیابی عملکرد سیستم توربین انبساطی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیبا موضوع: مدل طراحی بهینه سیستم‌های دینامیک : طراحی و ارزیابی عملکرد سیستم توربین انبساطیارائه دهنده:  سید محمد ابراهیمی سریزدیاستاد راهنما…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع : مدل ارزیابی فناوری هیبریدی برای کمینه سازی هزینه تاثیرات پویای تغییرات و مصرف منابع بر پایداری زیست بوم

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی با موضوع: مدل ارزیابی فناوری هیبریدی برای کمینه سازی هزینه تاثیرات پویای تغییرات و مصرف منابع بر پایداری زیست…

Continue Reading
Close Menu