برنامه زنگ انرژی با عنوان:جایگاه حامل های انرژی تجدیدپذیر به فرم شیمیایی در دوره گذار انرژی هیدروژن یا حامل هیدروژن؟

برنامه زنگ انرژی با عنوان "جایگاه حامل های انرژی تجدیدپذیر به فرم شیمیایی در دوره گذار انرژی هیدروژن یا حامل هیدروژن؟ "  و با حضور آقای : دکتر مرتضی حسین…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع :امکان سنجی استفاده از آنالیز عنصری حاصل از طیف گامای آنی بافت جهت بهبود طرح درمان در هادرون تراپی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي هسته ایبا موضوع: امکان سنجی استفاده از آنالیز عنصری حاصل از طیف گامای آنی بافت جهت بهبود طرح درمان در هادرون تراپیارائه دهنده:…

Continue Reading

تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و توسعه علم و فناوری دانشکده مهندسی انرژی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

موضوع تفاهم نامه عبارت است از:1- تعریف و اجرای مشترک پروژه های پژوهشی- کاربردی2- همکاری در برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های اموزشی و مهارت اموزی3- همکاری در برگزاری…

Continue Reading
Close Menu