اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : بهینه سازی فرایندهای تبادل یونی و استخراج حلالی در استحصال اورانیوم از محلول کم عیار PLS( کارخانه مس)

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ایموضوع: بهینه سازی فرایندهای تبادل یونی و استخراج حلالی در استحصال اورانیوم از محلول کم عیار PLS( کارخانه مس)ارائه دهنده:…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : مدیریت هوشمند و بهینه انرژی در سیستم های باتری

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیموضوع:مدیریت هوشمند و بهینه انرژی در سیستم های باتریارائه دهنده: یاسمن توکل مقدماستاد راهنما: دکتر مهرداد بروشکیزمان:  سه شنبه،…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع :مدل طراحی بهینه سیستم‌های دینامیک : طراحی و ارزیابی عملکرد سیستم توربین انبساطی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیبا موضوع: مدل طراحی بهینه سیستم‌های دینامیک : طراحی و ارزیابی عملکرد سیستم توربین انبساطیارائه دهنده:  سید محمد ابراهیمی سریزدیاستاد راهنما…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع : مدل ارزیابی فناوری هیبریدی برای کمینه سازی هزینه تاثیرات پویای تغییرات و مصرف منابع بر پایداری زیست بوم

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی با موضوع: مدل ارزیابی فناوری هیبریدی برای کمینه سازی هزینه تاثیرات پویای تغییرات و مصرف منابع بر پایداری زیست…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع :توسعه مدل ارزیابی تاب‌آوری سیستم انرژی( مطالعه موردی: بخش انرژی ایران)

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیبا موضوع: توسعه مدل ارزیابی تاب‌آوری سیستم انرژی( مطالعه موردی: بخش انرژی ایران)ارائه دهنده: سمیه احمدیاستاد راهنما : دکتر یداله سبوحیزمان: …

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه نگهداری خشک سوخت های مصرف شده هسته ای، و ساخت یک سیستم اولیه برای مدلسازی تجربی آن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه نگهداری خشک سوخت های مصرف شده هسته ای، و ساخت یک سیستم اولیه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : سنتز گرافن و کاربرد آن جهت جذب یون‌های کبالت و استرانسیم و به عنوان الکترود در پیل‌های الکتروشیمیایی (باتری)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: سنتز گرافن و کاربرد آن جهت جذب یون‌های کبالت و استرانسیم و به عنوان الکترود در…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه معماری پردازش لبه‌ای مبتنی بر دوربین‌های مداربسته در ساختمان هوشمند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژیعنوان پايان نامه: توسعه معماری پردازش لبه‌ای مبتنی بر دوربین‌های مداربسته در ساختمان هوشمندارائه دهنده:  محمدجواد فلاح پوراستاد راهنما…

Continue Reading
Close Menu