گزارش کارگاه آموزشی کد GATE

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی انرژی، کارگاه آموزشی کد کامپیوتری GATE طی روزهای 2، 3 و 4 مرداد ماه با حضور شرکت کنندگانی از دانشگاه صنعتی شریف و سایر…

Continue Reading
Close Menu