کارگاه مجازی آموزش تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند: سر فصل‌ها: تئوری مونت‌کارلو در ترابرد ذرات برنامه‌نویسی بر اساس روش مونت‌کارلو تعریف انواع هندسه، مواد، چشمه‌ها و تالی‌ها ترسیم هندسه…

Continue Reading
Close Menu