برنامه زنگ انرژی با عنوان “تحول در اصول بنیادی ایمنی نیروگاه های هسته ای پس از فوکوشیما، رویکردهای جدید در طبقه بندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق“

برنامه زنگ انرژی با عنوان "تحول در اصول بنیادی ایمنی نیروگاه های هسته ای پس از فوکوشیما، رویکردهای جدید در طبقه بندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق"  و با…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان “مقایسه سیستم های ذخیره سازی انرژی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها “

برنامه زنگ انرژی با عنوان "مقایسه سیستم های ذخیره سازی انرژی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها" و با حضور:خانم مهندس فاطمه رستمیدانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی، گروه…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان “بررسی اثرات بازیابی حرارت فاضلاب به صورت محلی بر عملکرد بازیابی متمرکز انرژی به صورت سیستمی – مطالعه موردی استکهلم “

برنامه زنگ انرژی با عنوان "بررسی اثرات بازیابی حرارت فاضلاب به صورت محلی بر عملکرد بازیابی متمرکز انرژی به صورت سیستمی – مطالعه موردی استکهلم" و با حضور آقای: دکتر…

Continue Reading

اصلاحیه-کارگاه مجازی آموزش تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند: سر فصل‌ها: تئوری مونت‌کارلو در ترابرد ذرات برنامه‌نویسی بر اساس روش مونت‌کارلو تعریف انواع هندسه، مواد، چشمه‌ها و تالی‌ها ترسیم هندسه…

Continue Reading

کارگاه آموزشی مجازی محاسبات نرم

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:کارگاه آموزشی محاسبات نرم(الگوریتم، کدنویسی، مثال های تحقیقاتی و صنعتی)مدرس: دکتر خلیل مشکبار (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی انرژی،  دانشگاه صنعتی شریف)تاریخ…

Continue Reading
Close Menu