برنامه زنگ انرژی با عنوان: پروژه طراحی، ساخت و اخذ مجوز محفظه دومنظوره Design, Fabrication, and Licensing of a Dual Purpose Cask (DPC)

برنامه زنگ انرژی با عنوان "پروژه طراحی، ساخت و اخذ مجوز محفظه دومنظورهDesign, Fabrication, and Licensing of a DualPurpose Cask (DPC)" با حضور آقای :دکتر مهدی رضاییان (مدیر طراحی و محاسبات شرکت…

Continue Reading

اطلاعیه سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری مهندسی سیستم ­های انرژی با موضوع : بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های همزیستی صنعتی

سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان رساله: بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های…

Continue Reading
Close Menu