اطلاعیه قطعی شبکه دانشکده

قابل توجه کاربران محترم دانشکده مهندسی انرژیبه اطلاع می رساند با توجه به مشکلی که از سمت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوجود آمده است تا اطلاع ثانوی، شبکه…

Continue Reading

اطلاعیه دستورالعمل چگونگی تحویل فایل های پاورپوینت پیشرفت کار مرحله اول پروژه های کارشناسی ارشد، به مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده

به اطلاع دانشجویان می رساند، که تا روز جمعه (99/11/17) فرصت دارند تا فایل پاورپوینت مربوط به ارائه خود را به اسم کامل خود به صورت فارسی نامگذاری کرده و…

Continue Reading

اطلاعیه دستورالعمل چگونگی تحویل فایل های پوستر پیشرفت کار مرحله دوم پروژه های کارشناسی ارشد، به مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده

به اطلاع دانشجویان می رساند، که تا روز پنجشنبه (98/12/15) فرصت دارند تا فایل پوستر مربوط به ارائه خود را به اسم کامل خود به صورت فارسی نامگذاری کرده و…

Continue Reading
Close Menu