مراسم تودیع رییس سابق دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی انرژی،در روز چهارشنبه تاریخ 98/04/12، در محفلی صمیمانه و با حضور اعضای محترم هیات علمی و کارمندان دانشکده مهندسی انرژی از زحمات بی دریغ…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان “شهر هوشمند و جامعه هوشمند: رویکرد بوم شناختی به مفاهیم، ابعاد و فناوری های شهر هوشمند”

برنامه زنگ انرژی با عنوان "شهر هوشمند و جامعه هوشمند: رویکرد بوم شناختی به مفاهیم، ابعاد و فناوری های شهر هوشمند" و با حضور آقای: دکتر علی شایگان عضو هیات…

Continue Reading
Close Menu