حمایت بنیاد ملی علوم سوئیس از طرح پژوهشی مشترک دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ای تی اچ سوئیس با مدیریت آقای دکتر رامین روشندل

حمایت بنیاد ملی علوم سوئیس  از طرح پژوهشی مشترک دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ای تی اچ سوئیس در جهت تامین انرژی پاک برای سیستمهای گلخانه ای با استفاده از…

Continue Reading

امضای تفاهم‌نامه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی مابین دانشگاه صنعتی شریف و مرکز ملی یون درمانی ایران، به نمایندگی دانشکده مهندسی انرژی

تفاهم‌نامه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی فی مابین دانشگاه صنعتی شریف (به نمایندگی دانشکده مهندسی انرژی) و مرکز ملی یون درمانی ایران بر مبنای استفاده از توانمندی های…

Continue Reading
Close Menu