اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی نقش پارامترهای عملیاتی در جذب ستونی توریم از پساب‌های آبی با استفاده از جاذب‌های پلیمری پرتو پیوند زده شده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: بررسی نقش پارامترهای عملیاتی در جذب ستونی توریم از پساب‌های آبی با استفاده از جاذب‌های پلیمری پرتو پیوند زده شده

ارائه دهنده:  سینا کزازی
استاد راهنما : دکتر محمد اتوکش
زمان: چهارشنبه، 11 اسفند 1400 ، ساعت 14
Close Menu