اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک چارچوب برای تامین انعطاف پذیری از سمت مصرف کنندگان فعال شبکه های توزیع انرژی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: ارائه یک چارچوب برای تامین انعطاف پذیری از سمت مصرف کنندگان فعال شبکه های توزیع انرژی

ارائه دهنده:  سارا استوار
استاد راهنما : دکتر معین معینی
زمان: شنبه، 30 بهمن 1400 ، ساعت 15
Close Menu