اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : شبیه سازی کانال داغ نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد ANSYS CFX

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: پیش بینی میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در شهر تهران با استفاده از روش های یادگیری ماشین

ارائه دهنده:  علی اصغر اسدی
استاد راهنما : دکتر محسن غفاری
زمان: شنبه، 30 بهمن 1400 ، ساعت 15
Close Menu