اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :ارزیابی پیوسته ریسک در پالایشگاه نفت با استفاده از هوش مصنوعی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: ارزیابی پیوسته ریسک در پالایشگاه نفت با استفاده از هوش مصنوعی

ارائه دهنده:  امیر ملامحمدی صدفی
استاد راهنما : دکتر عباس رجبی
زمان: دوشنبه، 18 بهمن 1400 ، ساعت 14
Close Menu