اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی نقش پارامترهای عملیاتی در جذب ستونی توریم از پساب‌های آبی با استفاده از جاذب‌های پلیمری پرتو پیوند زده شده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: بررسی نقش پارامترهای عملیاتی در جذب ستونی توریم از پساب‌های آبی با استفاده از جاذب‌های پلیمری…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری : توسعه مدل ارتباط آب و انرژی با در نظر گرفتن هرم کیفیت آب – نمونه مورد مطالعه حوضه آبریز دریاچه ارومیه

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیموضوع: توسعه مدل ارتباط آب و انرژی با در نظر گرفتن هرم کیفیت آب - نمونه مورد مطالعه حوضه آبریز…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری : مدلسازی و بهینه سازی پروتون درمانی سرطان سینه با ملاحظات تنفسی به روش شبیه سازی مونت کارلو

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي هسته ایموضوع: مدلسازی و بهینه سازی پروتون درمانی سرطان سینه با ملاحظات تنفسی به روش شبیه سازی مونت کارلوارائه دهنده: الهام پیروزاناستاد راهنما: دکتر…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بهبود همزیستی صنعتی میان منابع اتلاف حرارت در صنایع و گلخانه¬ها با استفاده از سیکل رانکین آلی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژیعنوان پايان نامه: بهبود همزیستی صنعتی میان منابع اتلاف حرارت در صنایع و گلخانه¬ها با استفاده از سیکل…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل انرژی و اقتصادی سیستمهای کشت عمودی با بکارگیری سیستمهای انرژی خورشیدی و تزریق دی اکسیدکربن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژیعنوان پايان نامه: تحلیل انرژی و اقتصادی سیستمهای کشت عمودی با بکارگیری سیستمهای انرژی خورشیدی و تزریق دی…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک چارچوب برای تامین انعطاف پذیری از سمت مصرف کنندگان فعال شبکه های توزیع انرژی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژیعنوان پايان نامه: ارائه یک چارچوب برای تامین انعطاف پذیری از سمت مصرف کنندگان فعال شبکه های توزیع…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : شبیه سازی کانال داغ نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد ANSYS CFX

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: پیش بینی میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در شهر تهران با استفاده از روش های یادگیری…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :پیش بینی میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در شهر تهران با استفاده از روش های یادگیری ماشین

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: پیش بینی میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در شهر تهران با استفاده از روش…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :ارزیابی پیوسته ریسک در پالایشگاه نفت با استفاده از هوش مصنوعی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: ارزیابی پیوسته ریسک در پالایشگاه نفت با استفاده از هوش مصنوعی ارائه دهنده:  امیر…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری : توسعه ابزار پایش برخط و شناسایی بر مبنای نشانه با استفاده ازتحلیل نویز راکتورهای قدرت در نیروگاه هسته ای آب تحت فشار BNPP-1

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ایموضوع: توسعه ابزار پایش برخط و شناسایی بر مبنای نشانه با استفاده ازتحلیل نویز راکتورهای قدرت در نیروگاه هسته ای آب…

Continue Reading
Close Menu