اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تاثیر اصلاح یارانه های انرژی بر اقتصاد بخش صنعت ایران و انتشار دی اکسید کربن در افق زمانی 1404

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: تاثیر اصلاح یارانه های انرژی بر اقتصاد بخش صنعت ایران و انتشار دی اکسید کربن در افق زمانی 1404

ارائه دهنده:  حسن راعی
استاد راهنما : دکتر عباس ملکی
زمان: چهارشنبه، 24 آذر 1400 ، ساعت 17
Close Menu