اطلاعیه جلسه مجازی معارفه دانشکده مهندسی انرژی – ویژه ورودی های 1400

به نام خداوند بخشنده مهربان

جلسه مجازی معارفه دانشکده مهندسی انرژی – ویژه ورودی های 1400

زمان : دوشنبه 1400/08/17 – ساعت 16

لینک ورود به صفحه جلسه به صورت میهمان

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu