اطلاعیه گزارش پیشرفت کار پروژه های کارشناسی ارشد

ارایه سمینارهای پیشرفت کار مرحله اول ، در  روز چهارشنبه، تاریخ 1400/09/24 برگزار خواهد شد.
اطلاعات تکمیلی بزودی از طرف مدیران گروهها اعلام می شود.

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی انرژی
Close Menu