اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : سنتز گرافن و کاربرد آن جهت جذب یون‌های کبالت و استرانسیم و به عنوان الکترود در پیل‌های الکتروشیمیایی (باتری)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: سنتز گرافن و کاربرد آن جهت جذب یون‌های کبالت و استرانسیم و به عنوان الکترود در پیل‌های الکتروشیمیایی (باتری)

ارائه دهنده:  حسن جلیل زاده
استاد راهنما : دکتر محمد اتوکش
زمان: چهارشنبه، 31 شهریور 1400 ، ساعت 16

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu