اطلاعیه قطعی شبکه دانشکده

قابل توجه کاربران محترم دانشکده مهندسی انرژی
به اطلاع می رساند با توجه به مشکلی که از سمت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوجود آمده است تا اطلاع ثانوی، شبکه وایرلس و کابلی دانشکده با اختلال مواجه می شود و امکان قطعی های مکرر وجود دارد.
این مشکل درحال پیگیری است و به زودی برطرف خواهد شد.
Close Menu