تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و توسعه علم و فناوری دانشکده مهندسی انرژی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

موضوع تفاهم نامه عبارت است از:1- تعریف و اجرای مشترک پروژه های پژوهشی- کاربردی2- همکاری در برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های اموزشی و مهارت اموزی3- همکاری در برگزاری…

Continue Reading
Close Menu