اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی کفایت سیستم افشانه (TJ) در فرونشانی مواد رادیواکتیو و کاهش فشار محفظه‌ی ایمنی حین حادثه شکستگی بزرگ (LB-LOCA) بدون دسترسی به بخش فعال سیستم ECCS در نیروگاه اتمی بوشهر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: بررسی کفایت سیستم افشانه (TJ) در فرونشانی مواد رادیواکتیو و کاهش فشار محفظه‌ی ایمنی حین حادثه شکستگی بزرگ (LB-LOCA) بدون دسترسی به بخش فعال سیستم ECCS در نیروگاه اتمی بوشهر

ارائه دهنده:  موید اعتمادیه
استاد راهنما : دکتر محمدباقر غفرانی
زمان: یکشنبه، 24 اسفند 99 ، ساعت 7:30

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu