اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تعیین پارامتر های دینامیک راکتور با استفاده از معادله ی همبستگی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: تعیین پارامتر های دینامیک راکتور با استفاده از معادله ی همبستگی

ارائه دهنده:  فرزاد بهرامی باباحیدری
استاد راهنما : دکتر ناصر وثوقی
زمان: شنبه، 23 اسفند 99 ، ساعت 18

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu