اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک روش برای تخمین انعطاف‌پذیری منابع ذخیره‌ی حرارتی و الکتریکی در سیستم‌های توزیع انرژی فعال

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: ارائه یک روش برای تخمین انعطاف‌پذیری منابع ذخیره‌ی حرارتی و الکتریکی در سیستم‌های توزیع انرژی فعال

ارائه دهنده:  محمد بهزاد هادی
استاد راهنما : دکتر معین معینی
زمان:شنبه، 23 اسفند 99 ، ساعت 18:30

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu