اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی بهینه ژنراتور آهنربای مغناطیس دائم ورنیر برای کاربرد در نیروگاه باد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: طراحی بهینه ژنراتور آهنربای مغناطیس دائم ورنیر برای کاربرد در نیروگاه باد

ارائه دهنده:  حبیب اسماعیل اوغلی
استاد راهنما : دکتر مهرداد بروشکی
زمان: شنبه، 23 اسفند 99 ، ساعت 13

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu