اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : شبیه سازی وبهینه سازی سیستم مقطع نگاری کامپیوتری باآشکارساز دولایه به روش مونت کارلوجهت کاهش دز

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: شبیه سازی وبهینه سازی سیستم مقطع نگاری کامپیوتری باآشکارساز دولایه به روش مونت کارلوجهت کاهش دز

ارائه دهنده:  الهام شاهرخی
استاد راهنما : دکتر ابوالفضل حسینی
زمان: شنبه، 23 اسفند 99 ، ساعت 10:30

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu