تعطیلی سایت کامپیوتری دانشکده از تاریخ شنبه 1399/9/1 تا جمعه 1399/9/14

به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه ستاد کرونای دانشگاه صنعتی شریف در مورد وضعیت حضور در دانشگاه و مصوبه هیات رییسه دانشکده مهندسی انرژی، از تاریخ شنبه 1399/9/1 تا جمعه 1399/9/14، سایت کامپیوتری دانشکده تعطیل می باشد.

Close Menu