اطلاعیه قطعی سامانه های فناوری اطلاعات دانشکده در تاریخ 98/09/01

به اطلاع کاربران محترم دانشکده می رساند، پیرو اطلاعیه قطعی برق مدیریت ساختمان و تاسیسات دانشگاه، روز جمعه تاریخ 98/09/01، تمامی سامانه های فناوری اطلاعات دانشکده، آسمان، باران و پردازش سریع دانشکده قطع می باشد

Close Menu