برگزاری مراسم قدردانی از جناب آقای دکتر گودرزنیا در دانشکده مهندسی انرژی

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی انرژی، در مراسمی که با حضور جناب آقای دکتر گودرزنیا، همراهان ایشان و اعضای گروه مهندسی هسته ای، روز دوشنبه 29-7-98 در دانشکده مهندسی انرژی برگزار شد، از جناب آقای دکتر گودرزنیا جهت اهدای “دستگاه اندازه گیری ضریب پخش گاز رادون” به دانشکده، قدردانی شد. در این مراسم، آقای دکتر گودرزنیا توضیحاتی در مورد سابقه کاری خود و مراحل طی شده برای ساخت این دستگاه ارائه کردند.

Close Menu