گزارش همایش معرفی رشته مهندسی هسته ای

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی انرژی، همایش معرفی رشته مهندسی هسته ای، ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 98 در تاریخ 18 تیر ماه در دانشکده مهندسی انرژی با استقبال خوب افراد برگزار شد. در بخش اول این برنامه میزگرد معرفی رشته مهندسی هسته ای با حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی هسته ای، معرفی گرایش های رشته شامل راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و پرتوپزشکی انجام شد و در انتهای این بخش پرسش و پاسخ صورت گرفت. در بخش دوم برنامه، میزگردی با حضور تعدادی از فارغ التحصیلان رشته مهندسی هسته ای دانشکده که در صنعت اشتغال دارند برگزار و تجارب شغلی فارغ التحصیلان و ارتباط آن با آموزه های صورت گرفته در مقطع کارشناسی ارشد توضیح داده شد. همچنین در این بخش، با حضور مسئولانی از شرکت توانا، توضیحاتی در مورد ارتباط فارغ التحصیلان رشته مهندسی هسته ای و زمینه های فعالیتی شرکت توانا ارائه شد.

Close Menu