برنامه زنگ انرژی با عنوان ” فلسفه اخلاق : وظیفه اخلاقی در قبال نسل آینده”

برنامه زنگ انرژی با عنوان ” فلسفه اخلاق : وظیفه اخلاقی در قبال نسل آینده” با سخنرانی ” آقای دکتر امیر صائمی” عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانشهای بنیادی در روز دوشنبه تاریخ 93/12/18 از ساعت 15 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انرژی برگزار خواهد شد.

Close Menu