عدم برگزاری برنامه زنگ انرژی با عنوان ” سلولهای خورشیدی نسل جدید” با سخنرانی ” خانم دکتر راحله محمدپور”

برگزاری برنامه زنگ انرژی با عنوان ” سلولهای خورشیدی نسل جدید” با سخنرانی ” خانم دکتر راحله محمدپور” عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و فن آوری نانو دانشگاه صنعتی شریف که قرار در روز دوشنبه تاریخ 93/12/04 از ساعت 15 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انرژی انجام شود به تاریخ دیگری موکول شد.

Close Menu