برنامه زنگ انرژی با عنوان ” مواجهه مهندس با هویت دوگانه مصنوعات تکنیکی”

برنامه زنگ انرژی با عنوان ” مواجهه مهندس با هویت دوگانه مصنوعات تکنیکی” با سخنرانی ” دکتر مصطفی تقوی” عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در روز دوشنبه تاریخ 93/11/20 از ساعت 15 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انرژی برگزار شد.

Close Menu