برگزاری همایش شبکه شرکت های خدمات انرژی در دانشکده مهندسی انرژی

همایش “شبکه شرکت های خدمات انرژی – بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی در موتورخانه ها” به ابتکار ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست با حضور شرکت های خدمات انرژی در تاریخ 17 دی ماه سال جاری در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف  برگزار شد.

 در راستای بهبود وضعیت انرژی کشور، حمایت از شبکه شرکت‌های خدمات انرژی در راستای توسعه بازار خدمات انرژی در دستورکار ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است. اعضاء شبکه در چارچوب شبکه‌ها می‌توانند با بهره برداری ازهم¬افزایی توانمندی¬ها، پتانسیل‌های خود را توسعه دهند و در عین انعطاف‌پذیری و سازگاری، قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی بازار ملی، منطقه‌ای و جهانی باشند. طراحی صحیح، راه‌اندازی مناسب، گردش اطلاعات موثر و شفافیت کافی از مهمترین الزامات موفقیت این شبکه‌ می باشد.
به این منظور و بر اساس نتایج طرح توسعه شبکه های تخصصی، برگزاری مجموعه همایش هایی در بخش های مختلف مصرف کننده انرژی در کشور، برنامه ریزی شده است. به عنوان اولین گام، همایش شبکه شرکت های خدمات انرژی با موضوع بهینه سازی انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی در موتورخانه ها در تاریخ 17 دی ماه سال جاری در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
مهمترین دستاوردهای همایش عبارت است از:
1-    ایجاد تعامل و هم اندیشی در مورد اهداف شبکه شرکت های خدمات انرژی
2-    بررسی چالش ها و فرصتهای ایجاد شبکه شرکت های خدمات انرژی
3-    بررسی فرآیند ایجاد تعامل با نهاد های مالی، بانک و بیمه
4-    به روزرسانی بانک اطلاعات اعضاء شبکه شرکت های خدمات انرژی
5-    شناسایی بازیگران فعال و علاقه مند برای فعالیت در شبکه شرکت های خدمات انرژی
برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبگاه ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست مراجعه فرمائید.

Close Menu