اطلاعیه پذیرش در دوره فرعی مهندسی انرژی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

دانشکده مهندسی انرژی از میان دانشجویان کارشناسی ورودی 1392 رشته های شیمی، ریاضی، فیزیک، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مواد و مهندسی کامپیوتر برای دوره فرعی مهندسی انرژی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 دانشجو می پذیرد.

دانشجویانی که علاقه‌مند ورود به دوره فرعی مهندسی انرژی هستند، پس از مطالعه دقیق آئین نامه دوره های فرعی دانشگاه صنعتی شریف و برنامه دوره فرعی مهندسی سیستمهای انرژی، فرم درخواست پذیرش در دوره فرعی را تکمیل نموده به همراه یک نسخه از کارنامه خود  به دفتر گروه مهندسی سیستمهای انرژی تحویل نمایند. اخرین فرصت تحویل مدارک، روز چهارشنبه 93/06/19 می باشد.

Close Menu