برگزاری نشست با معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در دانشکده مهندسی انرژی

نشست با معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در تاریخ شنبه 1392/08/04 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انرژی برگزار شد.

پیرو انتصاب آقای دکتر سورنا ستاری (عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف و عضو هیات علمی مدعو در دانشکده مهندسی انرژی) به سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در روز شنبه 1392/08/04 نشستی دو ساعته (18-16) به دعوت مشترک دانشکده مهندسی انرژی و پژوهشکده علوم و فناوری انرژی برای آشنایی با فعالیت ها و طرح های معاونت علمی و فناوری و بررسی نحوه تعامل با دانشگاه در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انرژی تشکیل شد. در این جلسه رییس و معاونان دانشگاه و تعدادی از روسا و اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه حضور بهم رسانیدند. پس از خیر مقدم آقای دکتر غفرانی رییس دانشکده مهندسی انرژی، آقای دکتر ستاری پس از معرفی سوابق تحصیلی و مدیریتی خود ه زمینه های فعالیت معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان پرداختند و فرصت ها و چالش های موجود را مورد بحث قرار دادند. سپس حاضران در جلسه سوال و پیشنهادهای خود را در مورد نحوه تعامل دانشگاه و معاونت علمی و فناوری مطرح کردند و آقای دکتر ستاری نیز نظرهای خود را ابراز داشتند و برای همکاری با دانشگاه اعلام آمادگی کردند. جمع بندی نشست این بود که یک کارگروه زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه، ارتباط موثر و مستمر بین دانشگاه و معاونت را برنامه ریزی و پیگیری کند.

Close Menu