۰۶, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۲۴:۲۸

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

برگزاری اولین جلسه دانشجویی دانشکده مهندسی انرژی سال 1399

– زمان اولین جلسه: دوشنبه 99/7/21 ساعت 15

لینک ورود به صفحه جلسه ( به عنوان میهمان)

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

برنامه جلسه :

قسمت اول : خلاصه فعالیت های دانشکده در دوران کرونا و ارتباط با دانشکده (10 دقیقه)

قسمت دوم : انجام تعاملات موثر و پیگیری امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در شرایط فعلی (15 دقیقه)

قسمت سوم : تحلیل شرایط فعلی حاکم بر زندگی دانشجویی و فرصت های جدید ممکن (25 دقیقه)

قسمت چهارم : بحث و پرسش و پاسخ دانشجویی ( 30 دقیقه)

مراسم افطاری سال 1397، دانشکده مهندسی انرژی

جشن یلدا سال 1397، دانشکده مهندسی انرژی

بازدید علمی باغ ملی گیاه شناسی سال 1397

IMG_3695
IMG_20190502_224651_336
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu