۰۶, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۰۸:۵۶

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

کارگاه های آموزشی تخصصی درحال اجرا

برگزاری مدرسه جامع مونت کارلو (حضوری و مجازی)

 • دانشکده مهندسی انرژی شریف
 • 22 آبان تا 22 آذر 1400

کارگاه آموزش مجازی تحلیل چرخه عمر (همراه با انجام پروژه های کاربردی)

 • دانشکده مهندسی انرژی شریف
 • 4 و 11 و 18 شهریور 1400

کارگاه آموزش مجازی آشنایی با شتابگر سنکروترون وکاربردهای آن

 • دانشکده مهندسی انرژی شریف با همکاری چشمه ی نور ایران
 • 15 تا 16 بهمن 1399

کارگاه ویژه شبیه سازی سیستم های تصویربرداری پزشکی با استفاده از کد NCNP

 • مدرس: آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، مهندس حمیدرضا خداجوچوکامی
 • 19 تا 24 بهمن 1399

کارگاه آموزشی نرم افزار Geant4

 • مدرس: آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، مهندس محمد وحیدیان
 • 8 تا 9 اسفند 1399

کارگاه مجازی آموزش تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت

 • مدرس: آقای دکتر ناصر وثوقی
 • 11 تا 16 بهمن 1399
Close Menu