۰۶, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۰۴:۵۸

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

کارگاه های آموزشی تخصصی برگزار شده توسط دانشکده مهندسی انرژی

کد دوره

عنوان دوره

کارگاه آموزشی کد Gate
دومین دوره مقدماتی ابزار شبیه سازی Geant4
دوره کد مونت کارلو MCNP\MCNPX
دوره پروژه محور بهینه سازی سیستم های انرژی در گمز
کارگاه تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت
کارگاه آموزشی محاسبات نرم- الگوریتم، کدنویسی و مثال های تحقیقاتی و صنعتی
کارگاه تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت
کارگاه مجازی شبیه سازی سیستم های تصویر برداری پزشکی با کد MCNP
کارگاه مجازی آموزش تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت
دوره آموزش مجازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در ANSYS Workbench
کارگاه آموزشی مجازی محاسبات نرم
فرم مشاوره برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی
فرم درخواست برگزاری دوره

تماس با واحد ثبت نام دوره ها

energytraining@energy.sharif.ir

   021-66166101-02 

Close Menu