۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۲۳:۰۱

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

کارکنان دانشکده

نام نام خانوادگی شماره تماس آدرس پست الکترونیکی آدرس وبگاه شخصی
علی اسدی 021-66166120 asadi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
فاطمه بابایی نژاد 021-66166113 babaeenejad[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
مرضیه پورمقدسی 021-66166089 pourmoghadasi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
افسانه دورودیان 021-66166121 dorudian[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
صدیقه سپهری راد 021-66166117 s.sepehri[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
زلیخا گلزاری 021-66166101 z.golzary[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu