۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۱۷:۳۲

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

پذیرش

دانشکده مهندسی انرژی در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد. 

 

پذیرش دانشجو در رشته مهندسی سیستم های انرژی

گروه مهندسی سیتمهای انرژی در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد.

  • پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی از طریق آزمون سراسری از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق و فیزیک انتخاب می شوند.

  • پذیرش دانشجو در دوره دکتری مهندسی سیستم های انرژی

دانشجویان دکتری مهندسی انرژی از طریق آزمون و مصاحبه از بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستمهای انرژی و مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی انتخاب می شوند.

 

پذیرش دانشجو در رشته مهندسی هسته ای

گروه مهندسی هسته ای در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد.

  • پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از طریق آزمون سراسری از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق و فیزیک انتخاب می شوند.

  • پذیرش دانشجو در دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای

دانشجویان دکتری مهندسی انرژی هسته ای از طریق آزمون و مصاحبه از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای انتخاب می شوند.

  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu