۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۵۲:۳۳

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

اعضای هیات علمی

دکتر محمد اتوکش

دانشیار

زمینه تخصصی: مهندسی شیمی هسته ای و چرخه سوخت

دکتری مهندسی هسته ای – دانشگاه توهوکو، سندایی، ژاپن – 1385

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166126

outokesh[at]sharif.edu

صفحه شخصی

دکتر مهرداد بروشکی

دانشیار

زمینه تخصصی: یادگیری ماشین- سیستم های هوشمند و کنترل- تکنولوژی نیروگاههای باد- سیستم های انرژی خورشید

دکتری مهندسی سیستم های انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – 1381

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166136

boroushaki[at]sharif.edu

دکتر حسین خواجه پور

استادیار

زمینه تخصصی:توسعه پایدار سیستم‌های انرژی، اکسرژی، محیط زیست، تغییر اقلیم، آلودگی هوا، مهندسی فرآیند

دکتری مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف – 1397

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166124

khajehpour[at]sharif.edu

دکترسیدابوالفضل حسینی

دانشیار

زمینه تخصصی: آشکارسازی و دزیمتری – توسعه الگوریتم های بازسازی طیف چشمه پرتوزا – توسعه کدهای محاسبات هسته ای به روش یقینی و احتمالاتی – تحلیل نویز نوترونی – توسعه سیستم های تصویربرداری پرتوپزشکی به منظور کاهش دز وارد بر بیمار

دکتری مهندسی هسته ای – دانشگاه صنعتی شریف- 1392

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه اول-02166166107

sahosseini[at]sharif.edu

دکتر عباس رجبی قهنویه

استادیار

زمینه تخصصی:Energy Systems,Energy Managemet,Renewable Energy Technologies,Energy Conservation,Hydrogen Production

دکتری مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف – 1389

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166138

rajabi[at]sharif.edu

دکتر رامین روشندل

استاد

زمینه تخصصی: بهینه سازی انرژی – انرژی های تجدیدپذیر

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

دکتری مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف – 1387

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166127

roshandel[at]sharif.edu

دکتر سورنا ستاری

 

زمینه تخصصی:Energy Systems,Energy Managemet,Renewable Energy Technologies,Energy Conservation,Hydrogen Production

دکتری مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-0216616

sattari[at]sharif.edu

صفحه شخصی

دکتر یداله سبوحی

استاد

زمینه تخصصی:Energy Systems,Energy Managemet,Renewable Energy Technologies,Energy Conservation,Hydrogen Production

دکتری مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166133

saboohi[at]sharif.edu

مهندس سید حمیدرضا سلامی

مربی

زمینه تخصصی: مدیریت سوخت – محاسبات استاتیک و دینامیک راکتور

دکتری مهندسی هسته ای – دانشگاه ام آی تی- 1978

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166139

salami[at]sharif.edu

صفحه شخصی

دکتر علی اکبرصالحی

استاد

زمینه تخصصی: مدیریت سوخت – محاسبات استاتیک و دینامیک راکتور

دکتری مهندسی هسته ای – دانشگاه ام آی تی- 1978

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166132

salehi[at]sharif.edu

صفحه شخصی

دکتر محمد صمدفام

استادیار

زمینه تخصصی: پسمانداری هسته ای

دکتری مهندسی هسته ای – دانشگاه هوکایدو – 1998

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166105

samadfam[at]sharif.edu

صفحه شخصی

دکتراکرم عوامی

دانشیار

زمینه تخصصی: انرژی و محیط زیست

دکتری مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف – 1390

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه اول=6135-02166166117

avami[at]sharif.edu

دکتر محسن غفاری

استادیار

زمینه تخصصی: دینامیک سیالات محاسباتی – جریان دوفازی – مدل سازی جریان توربولانسی – ترموهیدرولیک و انتقال حرارت

دکتری مهندسی هسته ای- دانشگاه صنعتی شریف-1396

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166147

ghaffari[at]sharif.edu

دکتر محمدباقر غفرانی

استاد

زمینه تخصصی:Modern Electrical Power  Plant Technology – Nuclear Power Plant Technology – Nuclear Power Plant Dynamics – Power Control and Regulation in Nuclear Power Plants – Reliability Engineering – Probabilistic Safety/Risk Assessment (PSA/PRA)

Ph.D. (D.E.) in Nuclear Engineering-Institut National des Sciences et Techniques Nucleaires (I.N.S.T.N)-1975

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166131

ghofrani[at]sharif.edu

دکتر خلیل مشکبار بخشایش

استادیار

زمینه تخصصی: کاربردهای محاسبات نرم در صنعت – کاربرد پرتوها و رادیو ایزوتوپ ها در صنعت – شتابدهنده سیکلوترون – تشخیص و شناسایی عیب در نیروگاه های هسته ای – دینامیک راکتورهای هسته ای aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

دکتری مهندسی هسته ای- دانشگاه صنعتی شریف-1393

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166145

moshkbar[at]sharif.edu

دکتر معین معینی اقطاعی

استادیار

زمینه تخصصی: مهندسی سیستم های انرژی – شبکه های توزیع انرژی فعال aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

دکتری مهندسی برق قدرت – دانشگاه صنعتی شریف – 1393

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166104

moeini[at]sharif.edu

دکتر عباس ملکی

دانشیار

زمینه تخصصی: اقتصاد انرژی، سیاست گذاری انرژی، امنیت انرژی، آینده پژوهی انرژی، ژئوپلتیک انرژی، مطالعات جنبش های اجتماعی، سیاست خارجی، و روابط بین الملل

دکتری مدیریت استراتژیک – دانشگاه علوم استراتژیک – 1382

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166129

maleki[at]sharif.edu

دکتر ناصر وثوقی

استاد

زمینه تخصصی: ترابرد پرتوها – روش مونت کارلو – آنالیز نویز

دکتری مهندسی مکانیک (گرایش مهندسی انرژی هسته ای) – دانشگاه صنعتی شریف – ۱۳۸۲

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166101

nvosoughi[at]sharif.edu

  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu