۰۶, مهر, ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۲۷:۵۵

EN

فرم ها
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

همکاری های پژوهشی

1- با توجه به پیشینه ارتباط و هم پوشی فعالیتهای دانشکده مهندسی انرژی و پژوهشکده علوم و فناوری انرژی ، یک تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد آموزشی و پژوهشی دانشگاه ، با هدف استمرار همکاری ، هم افزایی و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی امضا شده است .
2- دانشکده مهندسی انرژی همچنین ، با دانشکده های مهندسی برق،  مهندسی مکانیک ، مهندسی شیمی و  فیزیک همکاری نزدیک دارد .

3- دانشکده مهندسی انرژی با شرکت پتروشیمی خراسان تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی دارد.
4- دانشکده مهندسی انرژی با مرکز ملی یون درمانی ایران تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی دارد.
5- دانشکده مهندسی انرژی با پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و توسعه علم و فناوری دارد.

 
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu