۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۱۸:۱۱

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1397

شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
97201975 پرستو محبی 1397 Mohebi[at]energy.sharif.ir
97201986 صبا قلیزاده 1397 Gholizadeh[at]energy.sharif.ir
97204734 دنیا احمدی 1397 Ahmady[at]energy.sharif.ir
97204767 حسناسادات میرهادی 1397 Mirhadi[at]energy.sharif.ir
97204778 محمد وحیدیان 1397 Vahidian[at]energy.sharif.ir
97204789 محمدباقر ربانی فرد 1397 rabbanifard[at]energy.sharif.ir
97204807 مهدی قربانی اشرف 1397 GhorbaniAshraf[at]energy.sharif.ir
97204818 محدثه کفالتی 1397 Kefalati[at]energy.sharif.ir
97204831 زهرا پیامی گلهین 1397 Payami[at]energy.sharif.ir
97204842 محمد سلیمانپور 1397 Soliemanpoor[at]energy.sharif.ir
97204853 حسین نادری 1397 Naderi[at]energy.sharif.ir
97204875 علی گرامیان نژاد 1397 Geramiannejjad[at]energy.sharif.ir
97204886 سجاد نادرزاده 1397 Naderzade[at]energy.sharif.ir
97204897 ایران برزگر 1397 Barzegar[at]energy.sharif.ir
97204904 نوید ممبنی 1397 Mombeini[at]energy.sharif.ir
97204915 ژاله وطنی 1397 Vatani[at]energy.sharif.ir
97204926 پریا یوسفی 1397 p.Yousefi[at]energy.sharif.ir
97204937 حسین اورزمانی 1397 Avarzamani[at]energy.sharif.ir
97204948 ابراهیم عاکفی قاضیانی 1397 Akefi[at]energy.sharif.ir
97204959 رضا قاسم زاده لشت نشا 1397 Ghsemzade[at]energy.sharif.ir
97206168 سامان باباخانیان زاده 1397 Babakhanianzade[at]energy.sharif.ir
97206179 محمدمعین گل چین 1397 Golchin[at]energy.sharif.ir
97206181 حامد نوروزی 1397 Noroozi[at]energy.sharif.ir
97206192 حبیب اسماعیل اوغلی 1397 Esmailoghli[at]energy.sharif.ir
97206208 سینا ضرابی 1397 Zarabi[at]energy.sharif.ir
97206219 محمدبهزاد هادی 1397 m.Hadi[at]energy.sharif.ir
97206221 مهدی داودی 1397 Davoudi[at]energy.sharif.ir
97206232 میلاد قاسمی 1397 m.Ghasemi[at]energy.sharif.ir
97206243 محدثه کوچکی 1397 Koochaki[at]energy.sharif.ir
97206254 توحید نصیری 1397 Nasiri[at]energy.sharif.ir
97206265 سینا اسماعیلی 1397 Esmaili[at]energy.sharif.ir
97206276 سپیده اهنگری 1397 Ahangari[at]energy.sharif.ir
97206287 وحید رضایی 1397 v.Rezaei[at]energy.sharif.ir
97206298 زینب علیزاده بیاتی 1397 Alizadeh[at]energy.sharif.ir
97206316 فرزاد بهرامی باباحیدری 1397 Bahrami[at]energy.sharif.ir
97206327 سعید شریفی 1397 Sharifi[at]energy.sharif.ir
97206338 ملیحه حدیثی قمی 1397 Hadisi[at]energy.sharif.ir
97206349 الهام شاهرخی 1397 Shahrokhi[at]energy.sharif.ir
97206351 محمد قربانزاده 1397 Ghorbanzadeh[at]energy.sharif.ir
97206362 منیره محمودی 1397 Mahmoodie[at]energy.sharif.ir
97208509 محمدعلی حجازی 1397 Hejazi[at]energy.sharif.ir
97208511 میلاد احمدی نژاد 1397 Ahmadinejad[at]energy.sharif.ir
97208522 محمدحسین ارکان نیا 1397 Arkan[at]energy.sharif.ir
97208533 ملیحه اسماعیلی بوسجین 1397 m.Esmaeili[at]energy.sharif.ir
97208544 حسن جلیل زاده 1397 Jalilzade[at]energy.sharif.ir
97208566 غلامرضا رحیمی 1397 gh.Rahimi[at]energy.sharif.ir
97208577 محمد رستمی کمال اباد 1397 Rostami[at]energy.sharif.ir
97208599 بهروز نوری خانگاه 1397 Noori[at]energy.sharif.ir
97208606 امیرمحمد سعیدی 1397 Saeedi[at]energy.sharif.ir
97208617 احسان عبدالهی 1397 a.Abdollahi[at]energy.sharif.ir
97208628 محمد قنبری 1397 Ghanbari[at]energy.sharif.ir
97208639 ناهید ایزانلو 1397 Izanloo[at]energy.sharif.ir
97208641 مریم جوادی نیا 1397 Javadinia[at]energy.sharif.ir
97208652 الهام حسنی 1397 E.Hasani[at]energy.sharif.ir
97208663 پیمانه شیرازی 1397 Shirazi[at]energy.sharif.ir
97208674 علی یونسی 1397 Younesi[at]energy.sharif.ir
97208685 فائزه مسافری 1397 Mosaferi[at]energy.sharif.ir
97211454 ایمان ایوبی 1397 Ayoubi[at]energy.sharif.ir
97211465 صادق کاهه 1397 Kahe[at]energy.sharif.ir
97211487 پیمان خانی 1397 Khani[at]energy.sharif.ir
97211498 سیده طلیعه شهرستانی 1397 Shahrestani[at]energy.sharif.ir
97211516 علی اکبر رضازاده 1397 Rezazadeh[at]energy.sharif.ir
97211527 بهزاد زمانی پورقهرود 1397 Zamanipour[at]energy.sharif.ir
97211538 ابوالفضل زینتی 1397 Zinati[at]energy.sharif.ir
97211549 محمد طلائی 1397 Talaei[at]energy.sharif.ir
97211551 نوید اعتمادیه 1397 Etemadieh[at]energy.sharif.ir
97211562 علیرضا بیات 1397 Bayat[at]energy.sharif.ir
97211584 راضیه عبدالمحمدی 1397 Abdolmohamadi[at]energy.sharif.ir
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu