۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۲۰:۴۳

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

رشته های تحصیلی

دانشکده مهندسی انرژی در حال حاضر برگزار کننده رشته های زیر در مقطع تحصیلات تکمیلی است : 

 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، در چهار گرایش:

 1. مهندسی راکتور
 2. چرخه سوخت هسته ای
 3. کاربردپرتوها و رادیوایزوتوپها
 4. مهندسی پرتوپزشکی
برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای کلیک کنید.
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، در سه گرایش:

 1. سیستمهای انرژی
 2. فناوریهای انرژی
 3. انرژی و محیط زیست
برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی (ورودی های سال های 97 و 98 ) کلیک کنید.
برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی (ورودی های سال 99) کلیک کنید.
برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی (ورودی های سال 1400) کلیک کنید.
برای دریافت بروشور معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی کلیک کنید.
 • دکترای مهندسی انرژی هسته ای

 • دکترای مهندسی سیستمهای انرژی

 • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu