۰۶, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۴۵:۲۲

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

دوره های تخصصی برگزار شده توسط دانشکده مهندسی انرژی ویژه سازمان ها

1. مدیریت انرژی برای شرکت سیمرغ

کارشناسان شرکت سیمرغ

دکتر رامین روشندل، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

همکاری دانشکده مهندسی انرژی با شرکت سیمرغ از سال 95 با انجام مطالعات تحلیل مصرف انرژی در واحد های مرغداری شرکت سیمرغ آغاز شد. در ادامه پیشنهاد برگزاری مجموعه دوره های آموزشی تخصصی برای ایجاد نظام مدیریت انرژی در این شرکت مطرح شد. بر این اساس، دوره آموزشی تخصصی مدیریت انرژی در شرکت سیمرغ در پائیز 1396 به مدت 40 ساعت برای 10 نفر از کارشناسان واحد های کرمان، یزد، بوئین زهرا، زیاران، اصفهان و خراسان شرکت سیمرغ برگزار شد. مهمترین محورهای ارائه شده در این دوره ها شامل اصول مدیریت انرژی، ممیزی انرژی، اصول ممیزی انرژی، راهکارهای صرفه جویی انرژی، تحلیل فنی، اقتصادی و زیست محیطی پروژه های صرفه جویی انرژی و همچنین امکانسنجی بکارگیری منابع انرژی تجدید پذیر در این شرکت بوده است. در گام دوم، استقرار نظام مدیریت انرژی و ایجاد ساختار مدیریت انرژی در این شرکت مورد توجه قرار گرفت. گردش کار اطلاعات، تدوین منظم ترازنامه های انرژی در واحد های مختلف و محاسبه شاخص های مختلف انرژی از مهمترین دستاورد های این مرحله می باشند. لازم به ذکر است همکاری موثر دانشکده مهندسی انرژی و شرکت سیمرغ در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار در این شرکت همچنان ادامه دارد.

2. دوره آشنایی با کنترل و تنظیم قدرت در نیروگاه های هسته ای

کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر محمدباقر غفرانی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

بهمن ماه سال 1392

3. آشنایی با کنترل و تنظیم قدرت در نیروگاه اتمی بوشهر

کارکنان شرکت مدیریت شبکه برق ایران

دکتر محمدباقر غفرانی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

این دوره به صورت مستمر از سال 93 تا 96 برگزار شده است.

4. آموزشهای پایه کارکنان بهره برداری نیروگاه بوشهر

کارکنان بهره ­برداری نیروگاه اتمی بوشهر

دکتر محمدباقر غفرانی، دکتر ناصر وثوقی، دکتر محمد صمدفام، اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

سال­های 94 و 95

5. دوره طراحی تجهیزات فرآیندی

UCF اصفهان

دکتر محمد اتوکش، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

فرم مشاوره برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی سازمان های دولتی و خصوصی
فرم درخواست برگزاری دوره

تماس با واحد ثبت نام دوره ها

energytraining@energy.sharif.ir

   021-66166101-02 

 

 

  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu