۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۱۶:۲۸

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان
طرح ایجاد دانشکده مهندسی انرژی، با هدف کلی نهادینه کردن و سازماندهی موثر فعالیتهای دانشگاه صنعتی شریف در زمینه های مهندسی سیستمهای انرژی و مهندسی هسته ای، در مهر1383 ازطرف تعدادی از اعضای هیات علمی گروه های یادشده پیشنهاد شد و پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی و شورای دانشگاه ( آبان1383)، در تاریخ 1384/10/5 در شورای گسترش آموزش عالی مورد تصویب قطعی قرار گرفت. تشکیلات دانشکده نیز در تاریخ 1384/11/25 در هیات امنای دانشگاه تصویب و در تاریخ 1385/3/13 ابلاغ شده است.

روسای دانشکده

 • جناب آقای دکترجعفر توفیقی – 1388 تا 1389
 • جناب آقای دکتر مصطفی سهراب پور – 1389 تا 1391
 • جناب آقای دکتر محمدباقر غفرانی – 1391 تا 1398
 • جناب آقای دکتر ناصر وثوقی – 1398 تاکنون

چشم انداز دانشکده

 • ایجاد یک قطب کیفی آموزشی ، پژوهشی و خدماتی در سطح کشور و منطقه در زمینه های مختلف مهندسی انرژی
 • توسعه و به کارگیری دانش مهندسی انرژی در ارتقای بخش انرژی کشور ، گسترش کاربرد منطقی انرژی و استفاده بهینه از منابع خداداد انرژی در جهت توسعه پایدار کشور و منطقه
 • مشارکت موثر در تلاش ملی ، منطقه ای و بین المللی برای توسعه فناوریهای پاک در تولید ، انتقال و مصرف انرژی  درجهت حفاظت از زیست بوم کشور ، منطقه و جهان

ماموریت

 • تربیت نیروی انسانی متخصص کیفی با دانش ومهارت بالا در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی ، به منظور تامین نیاز کشور
 • تربیت کادر هیات علمی و پژوهشگران  مورد نیاز کشور در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی
 • گسترش مرزهای دانش و توسعه رشته های جدید مورد نیاز در زمینه مهندسی انرژی
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ، برای ارتقای دانش و مهارت کارشناسان دستگاههای اجرایی و صنعت 
 •  سازماندهی و انجام پژوهشهای بنیادی ، کاربردی و توسعه ای مورد نیاز بخش انرژی کشور
 • انجام مطالعات وپژوهشهای لازم برای تصمیم سازی و سیاستگذاری و نشر اطلاعات علمی در زمینه علوم وفنآوری انرژی
 • برقراری ارتباطات و  همکاریهای علمی و فنی بین المللی و منطقه ای با مراکز علمی مشابه در کشورهای پیشرفته ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی ، در زمینه های فعالیت دانشکده

زمینه های فعالیت

مهندسی هسته ای

 1. مهندسی راکتور
 2. چرخه سوخت هسته ای
 3. کاربردپرتوها و رادیوایزوتوپها
 4. مهندسی پرتوپزشکی
مهندسی سیستم های انرژی
 1. سیستمهای انرژی
 2. فناوریهای انرژی
 3. انرژی و محیط زیست

برای دسترسی به بروشور معرفی دانشکده کلیک کنید.

برای دسترسی به بروشور معرفی دانشکده کلیک کنید.

 • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu