۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۳۶:۲۴

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان دکتری

شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
90301327 وحید فیروزمند 1390 firouzmand[at]energy.sharif.ir
91302217 حسام قدکساز 1391 ghadaksaz[at]energy.sharif.ir
92302049 احمد حسین نژاد 1392 hosseinnezhad[at]energy.sharif.ir
92302051 بهزاد فرشیدیان 1392 farshidian[at]energy.sharif.ir
92302062 مینا کلاگر 1392 kolagar[at]energy.sharif.ir
93300171 مجتبی دارا 1393 dara[at]energy.sharif.ir
93302578 هادی شهابی نژاد 1393 shahabinejad[at]energy.sharif.ir
93302589 علی جهان بین 1393 jahanbin[at]energy.sharif.ir
93302607 سید محمد ابراهیمی سریزدی 1393 ebrahimi[at]energy.sharif.ir
93302618 معصومه برارزاده 1393 bararzadeh[at]energy.sharif.ir
94300279 فرشته ساحلی 1394 saheli[at]energy.sharif.ir
94302106 سید مهرداد زمزمیان 1394 zamzamian[at]energy.sharif.ir
94302128 علی عباسی گودرزی 1394 abbasi_goodarzi[at]energy.sharif.ir
95300142 الهام پیروزان 1395 piruzan[at]energy.sharif.ir
95300153 حمیدرضا خداجو چوکامی 1395 khodajou[at]energy.sharif.ir
95300164 امین حسنی 1395 hasani[at]energy.sharif.ir
95301639 نیلوفر رشته بر 1395 reshtebar[at]energy.sharif.ir
95300945 سمیه احمدی 1395 sahmadi[at]energy.sharif.ir
95300956 مرتضی حدادی 1395 haddadi[at]energy.sharif.ir
95300967 سودابه گلزاری 1395 golzari[at]energy.sharif.ir
95300978 فرشاد مطبوع 1395 fmatbou[at]energy.sharif.ir
96301987 سیدعبدالهادی حسین زاده 1396 hosseinzadeh[at]energy.sharif.ir
96301998 ابوالفضل رفیع زاده 1396 rafizade[at]energy.sharif.ir
96302037 سیدسعید سیدحسین 1396 seyedhossein[at]energy.sharif.ir
96302048 مرتضی محمودی 1396 mahmoudi[at]energy.sharif.ir
96302189 ایمان رمضانی 1396 ramezani[at]energy.sharif.ir
97302244 محمد نظم آبادی 1397 nazmabadi[at]energy.sharif.ir
97302255 داود نقوی دیزجی 1397 naghavi[at]energy.sharif.ir
97302266 جواد وثوقی 1397 javadvosoughi[at]energy.sharif.ir
97302277 زهرا بامشاد 1397 bamshad[at]energy.sharif.ir
97302288 محمدامین کیانی 1397 kiani[at]energy.sharif.ir
97302299 محمدرضا اردکانی فرد 1397 ardekani[at]energy.sharif.ir
97302306 مهشاد مدیری 1397 m_modiri[at]energy.sharif.ir
97300265 فرزانه رضائی 1397 drezaei[at]energy.sharif.ir
98300823 یاسمن توکل مقدم 1398 tavakol[at]energy.sharif.ir
98300834 علی غروی همدانی 1398 gharavi[at]energy.sharif.ir
98301563 علی کللی 1398 kolali[at]energy.sharif.ir
98301574 احسان ترابی 1398 ehsan.torabi[at]energy.sharif.ir
98301585 سیدسجاد جبل عاملیان 1398 sayedsajad.jabalamelian[at]energy.sharif.ir
98301603 فاطمه مچرشاوی 1398 fatemeh.mechershavi[at]energy.sharif.ir
98301614 جواد کوچک پور 1398 javad.kochakpour[at]energy.sharif.ir
98302343 حسین البونصراله 1398 hussein.albonasrulah[at]energy.sharif.ir
99300258 علی اکبر رضازاده 1399 rezazadeh[at]energy.sharif.ir
99302294 افروز عسگری 1399 afrouz.asgari[at]energy.sharif.ir
99302301 فاطمه سلحشور 1399 salahshour.fatemeh[at]energy.sharif.ir
99302312 مطهره کفالتی 1399 motahareh.kefalati[at]energy.sharif.ir
99302323 محمدحسین لباف 1399 mh.labbaf[at]energy.sharif.ir
99302334 امیررضا متفق 1399 amirreza.mottfegh[at]energy.sharif.ir
99302345 سیدمحمد امامی رضوی 1399 emami[at]energy.sharif.ir
99302356 مهسا رجبی 1399 mahsa.rajabi[at]energy.sharif.ir
99302367 ابوالفضل زینتی 1399 zinati[at]energy.sharif.ir
99302378 حامد محسنی پهلوان 1399 hamed.mohseni[at]energy.sharif.ir
99302429 محمد اسدی 1399 m.asadi[at]energy.sharif.ir
400300216 مریم میرزاعبدالهی ها 1400 maryam.mirzaabdollahiha[at]energy.sharif.edu
400300302 پرستو محبی 1400 parastoo.mohebi[at]energy.sharif.edu
400300902 مهدی قربانی اشرف 1400 ashraf.ghorbani[at]energy.sharif.edu
400301172 ستاره منصوری 1400 setare.mansouri [at]energy.sharif.edu
400301194 زینب علیزاده بیاتی 1400 bayati.alizadeh[at]energy.sharif.edu
400301329 علی اسدی 1400 ali.asadi[at]energy.sharif.edu
400301578 محمدجواد فلاح پور 1400 mohammadjavad.fallahpour[at]energy. sharif.edu
400301607 محدثه کوچکی 1400 mohaddese.koochaki [at]energy. sharif.edu
400301783 محمدحسین ارکان نیا 1400 mh.arkannian[at]energy.sharif.edu
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu